Usmíváš se na cizí lidi? Proč, nebo proč ne?

Jasně :) Snažím se usmívat co nejvíce :)

View more