Jak moc jsi žárlivý/á na stupnici od 0 (ne) do 10 (extrémně)?

Řekl bych tak 1 :) Žárlivost je ošklivá vlastnost

View more