Ask @jirinnguyen2000:

"Chúng mày nghĩ sao về việc đi xin chữ kí giúp gđ bé Nhật Linh và bị nhà trường kỷ luật?" Đây là một câu hỏi của một số cá nhân sau khi làm việc tốt và bị mắc oán :)

Lớp tao cũng đ khác gì... Đm vác giấy đi xin cả sáng xong bị thu hết :) tao quỳ, sợ k hiểu chữ gì trên giấy rồi phản Đảng, ảnh hưởng chính trị 2 nước ?? :D ??

View more

Crs tao sắp đi du học, hôm nay nó rủ t đi chơi , 2 đứa đi chơi xog thì nó đưa t về nhà , vì nhà t ở trog ngõ mà nó thì đi xe ô tô nên cả 2 đi bộ vào , lúc đi thì dây giầy t bị tuột xog nó mới buộc cho t, đi đến cổg nhà t nó mới hôn trán t xog bảo : ở lại sốg tốt nhé , ko t lo lắm. T tt với nó nha ??

Tao nghĩ là chắc nó cũng có tình cảm với mày đấy. Nếu k ngại yêu xa thì tỏ tình xem

View more

Next