Ask @jocaslyhnn:

nhiều khi cảm thấy mình tệ vcl, nhưng đ biết phải làm sao, tiếp tục thì khó mà quay lại thì đ thể nào.Có cách nào để xoá hết cmn những điều nhảm l mình từng làm trong quá khứ không? Khóc vcl, thề ấy

Bạn tớ từng nói: “ kiếm cái gì để làm đi để khiến bản thân bận rộn hơn thì mọi thứ sẽ dần cho vào sự lãng quên thôi “ :))

View more

Next