’s Profile Photo
Magdellanee also answered this question with: "Już nie palę, ale zawsze to były niebieskie chesterfieldy klikane, albo Marlboro ice blast"