Μαρσω also answered this question with: "Μιλαμε τελειο"