Je podle tebe zivot fer?

medvěd
o tomto by sa dalo hovoriť aj hodiny, pretože je to veľmi zložitá a všeobecná otázka, ale.. je to hlavne o uhle pohľadu, každý zažíva niečo iné, každý to inak vníma.. na túto otázku sa nedá odpovedať jednoslovne.. myslím si, že je tu hrozne veľa ľudí, ktorí by si zaslúžili oveľa viac ako majú.. či už sa to týka peňazí, priateľstva,lásky?