marisofi___ also answered this question with: "Den einai kako"