Ask @kdanxxx:

ตัวอะไรเอย หน้าโคตรเหี้ย มีเขาเหมือนความ ในผมมีเห็บ ชอบลากของไปกินในน้ำ นิสัยเหมือนเควี่ย ขึ้นต้นด้วย ต.เต่า ลงท้ายด้วย ผ.ผึ้ง

ยากวะ ไม่ตอบ-0-

View more