Ask @khangvu7974:

#1

Lại thêm một ngày anh nghĩ đến em. Khi đã quá mệt mỏi, anh nhận ra rằng nghĩ đến em làm lòng anh yên bình thêm một chút, anh lại có thêm động lực để tiếp tục vượt qua những thứ làm anh mỏi mệt này. Không cần em phải nhớ đến anh, chỉ hi vọng em có thể ngủ sớm. Ban ngày có công việc cần bận rộn, buổi tối có người cần nhớ mong.

View more