Có cả 2 ạ🤭

:) lưỡng tính tự đút đjt à

Khánh lồn :v

:) đjt tức á,có giỏi mở ẩn danh đi

Chưa biết ai đập ai🙄

😒tất nhiên đập em tôi