Đêm nay gãy cánh rồi k bay đc =)))) hehee

:) anh đỡ

Thôi a gãy theo đấy hahaa

:)anh khỏe lắm em :)

E xem sức a đến đâu =)))

Sức anh có thể làm em sướng cả đêm :)

A làm kiểu gì?

:) anh có kiểu của anh chứ

A làm thử đc k?

Bỏ ẩn danh đi làm luôn :)

Okkk a =))) mà đêm r bão thế lạnh chết

:) nóng vl ra

Giờ này nóng là phải r a

:) nóng trong tim

Vậy để e xoa cho nó dịu đi =)))

:) xoa đi cho sướng