Cậu khiêm tốn😍

Thật mà :) khiêm tốn gì

Mắt dại

😪đeo kính vào mắt còn cận hơn này

Sorry bạn ở trên vì ask chèn ạ. >< Anh đeo lens ạ?

:) anh đeo nghịch thôi

Anh mua lens ở đâu đấy ạ?

Ơi trong tim em🤤

trong tim em có bán lens đâu -.-

Trong tim em có anh mà🙈🙉