cậu học trường này à?

À, chỉ là ngôi trường mơ ước mà không có cơ hội đạt được thôi... Tấm này mình chụp cũng lâu rồi, khi ấy vẫn chưa vào cấp 3 :))