Nguyễn Trà My also answered this question with: "Sai rồi , với tui thì chỉ có những thứ nuôi được dạ dày của mình là ngọt ngào thôi :> nên đừng yê..."