Lê Quốc Anh also answered this question with: "Trường hợp này thì chưa gặp :)"