Linh Tun also answered this question with: "Nyc có tốt như thế nào thì vẫn chỉ là nyc. Lo lắng thì cũng chả giải quyết được gì. Cậu nên yêu b..."