ThuyDung Phạm also answered this question with: "Thích thì kì thị thôi :))"

The answer hasn’t got any rewards yet.