Vũ Ngân Hà also answered this question with: ". Anh m thương m vl ra nhưng vì m xạo lùnn quá nên ứ iuu ?"

The answer hasn’t got any rewards yet.