Bạn nghĩ thế nào về việc con gái dù hay ngại và khá nhát nhưng cố gắng âm thầm chủ động vì muốn đến gần hơn (với crush) nhưng con trai thì khá lạnh lùng, có cảm giác hơi xa cách nữa? Khó, nhỉ ?

Hoặc là âm thầm uncrush, chủ động từ chối thay vì bị từ chối :>>
Hoặc là liều ăn nhiều đi :3 ít nhiều mình cũng vơi đi phần nào~ mà nhé :)) nếu tỏ tình r mà con trai vẫn lạnh lùng k xi nhê thì sau đó nên lấy hết dũng cảm quay đi và đừng bao giờ ngoảnh lại, giữ giá về xào thịt bò.
- yêu đơn phương tựa như khi vô toiler ngồi ỉa vậy, tự xả, tự sướng, tự chịu đựng 🏻
phạm hoa also answered this question with: "Theo t thấy thì con gái hầu như ai cũng thế và t cũng thế =)) T nghĩ nếu c đc tiếp xúc với crush ..."

The answer hasn’t got any rewards yet.