Đỗ Huy Đình also answered this question with: "Tui không ở HN nên không nhớ mùi hoa sữa ra sao r hehe =)))"