Duong Duong also answered this question with: "Ewww không đâu hôi lắm :< tao đã sít nôn vì mùi đầy quá nồng nặc và tao cũng single =)))"