Ask @kimjirin0602:

mà thật sự gần một ngày ở đó tôi bình yên phần nào. bên tôi lúc này mọi thứ đều màu đen

Thì cuộc đời đâu phải cái gì cũng toàn màu hồng!
Phải có đen một chút thì mình mới trưởng thành

View more

+14 answers in: “hnay tôi ko buồn ngủ chỉ muốn đi đến với bác hết đêm nay rồi mãi sẽ chẳng có thể nghe " đéo mẹ mày " của bác nữa rồi . con có buồn khi ở nhà nhưng đến " gặp Bác " nằm ở đó mà chẳng buồn . Bác về nhà Chúa muôn đời xin cầu cho gia đình nhé bác”

Related users

bạn lại làm tôi muốn quay lại đó thêm lần nữa rồi

đi chơi ít thôi, dành thời gian nghỉ ngơi

View more

+14 answers in: “hnay tôi ko buồn ngủ chỉ muốn đi đến với bác hết đêm nay rồi mãi sẽ chẳng có thể nghe " đéo mẹ mày " của bác nữa rồi . con có buồn khi ở nhà nhưng đến " gặp Bác " nằm ở đó mà chẳng buồn . Bác về nhà Chúa muôn đời xin cầu cho gia đình nhé bác”

xa nhau lắm à

nó cũng gần, đi 20 phút xe máy tới nơi à

View more

+14 answers in: “hnay tôi ko buồn ngủ chỉ muốn đi đến với bác hết đêm nay rồi mãi sẽ chẳng có thể nghe " đéo mẹ mày " của bác nữa rồi . con có buồn khi ở nhà nhưng đến " gặp Bác " nằm ở đó mà chẳng buồn . Bác về nhà Chúa muôn đời xin cầu cho gia đình nhé bác”

Đang ở saint mary

Ở tiến thành luôn. còn tui ở tiến lợi

View more

+14 answers in: “hnay tôi ko buồn ngủ chỉ muốn đi đến với bác hết đêm nay rồi mãi sẽ chẳng có thể nghe " đéo mẹ mày " của bác nữa rồi . con có buồn khi ở nhà nhưng đến " gặp Bác " nằm ở đó mà chẳng buồn . Bác về nhà Chúa muôn đời xin cầu cho gia đình nhé bác”

5 tiếng nữa tôi sẽ ra đó

ra rồi có đi đâu không

View more

+14 answers in: “hnay tôi ko buồn ngủ chỉ muốn đi đến với bác hết đêm nay rồi mãi sẽ chẳng có thể nghe " đéo mẹ mày " của bác nữa rồi . con có buồn khi ở nhà nhưng đến " gặp Bác " nằm ở đó mà chẳng buồn . Bác về nhà Chúa muôn đời xin cầu cho gia đình nhé bác”

thứ 7 tôi ra đó chơi nè

wow, thứ 7 tôi đi học cmnr

View more

+14 answers in: “hnay tôi ko buồn ngủ chỉ muốn đi đến với bác hết đêm nay rồi mãi sẽ chẳng có thể nghe " đéo mẹ mày " của bác nữa rồi . con có buồn khi ở nhà nhưng đến " gặp Bác " nằm ở đó mà chẳng buồn . Bác về nhà Chúa muôn đời xin cầu cho gia đình nhé bác”

Next