UE POWINNA ZOSTAĆ ZNISZCZONA@marcin123407
Łoo@siemanaraeloo