Abi ruhun varlığını Anaximenes fikriyle kabul edebilir miyiz? Ona göre evrenin ruhu vardır, çekim yasaları, atomlar falan yani evreni ayakta tutan yapı. İnsan için de hücreler gibi biyolojik dirençteki bütün özellikleri insanı ayakta tutan ruh diyebilir miyiz?

İnsanın, topraktan gelen ve toprağa dönen maddi varlığının dışında, ayrı bir varlığı daha olduğu görüşü; hem mevcut bilimsel bilgilerimize aykırıdır, hem de "iki ölüm-iki hayat"tan bahseden ayetlere...

View more

Deniz@shacrescent
Barış Özbey@OzbeyBey