zaten çok zeki birisiydi bu yüzden kendinden oldukça küçük Aişe gibi birileriyle evlenirken 50 yaşında kadınlarla da evlendi Hatice ile evliyken yardıma muhtaç kadınlar yok muydu nedense Hatice evlendikten sonra hepsiyle evleniyor belki en Başta Hatice bunları yazıdrdı belki ilk Hatice akıl etti bun

Evlenme yoluyla kurulan yakınlık, o dönemki Arap toplumunda oldukça önemliydi. İlk 4 halife; ya peygamberin kayınpederidir ya da damadı... Haşimoğullarından Müslüman olmayanlar bile Muhammed peygamberi, Emevilere karşı savunmuşlardır. Peygamberin amcası Ebu Leheb, Emevi ailesine mensup karısının etkisiyle, Muhammed peygambere karşı daima düşmanca bir tavır sergilemiştir. Peygamberin annesinin mensup olduğu Zühreoğulları, Bedir Savaşı'na katılıp peygambere karşı savaşmayı reddetmişlerdir. İslami harekete en çok düşmanlık göstermiş iki Kureyş kabilesi Emeviler ve Mahzumoğullarıdır. Peygamber, Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme ile evlendikten sonra, bu kabilelerin İslamiyet'e olan düşmanlıklarında bir yumuşama meydana gelmiştir. Peygamberin yaptığı evlilikleri o günün siyasi ve toplumsal yapısını göz önüne alarak değerlendirmek gerekir.

View more