Tanrı desin ki seveceksen kuşu böceği doğayı insanları sev yardım et işin rast gitsin sevmeyeceksen de kendi haline bırakıyorum seni desin öyle ateşlerde yakmak sonsuza kadar cehennemde tutmak vs gibi cezaları olmamalıydı

"Gerçek şu ki; Allah, bir zerre miktarı kadar bile zulmetmez! Bir iyilik olsa onu katlayarak artırır ve katından çok büyük bir mükafat verir!" (4/40) "...Her kim de kötülükle gelirse, ancak misliyle karşılık verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar!" (6/160) "Allah insanlara asla zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler!" (10/44) "Her kim güzel bir şey yapmış ise, kendisi için (yapmış olacak); her kim de kötülük yapmışsa kendi aleyhine (yapmış olacak); Rabbin, kullar için zalim değildir!" (41/46)
Bu dünyada mal biriktirip de, açlara yardımcı olmayan insanların; ahirette doymaları beklenebilir mi? Dünya menfaati için savaşları körükleyenlerin ve insanların diri diri yanmasına yol açanların bulacakları karşılık, ateşten başka ne olabilir?

View more