https://twitter.com/netleselim/status/1052615471244152832 bu flood beni islam'ın yerel olduğuna net ikna etti diyebilirim. apaçık ayetler var. tek kelime arapça bilmeyen birisiyim. sanırım ayetteki ''açıklanmalı değil miydi'' defisine ben de sahibim.

Kuran, putperest Arap toplumunu tevhide yönlendirmek, onlara ahiret şuuru aşılamak ve birtakım yanlış gelenekleri ortadan kaldırıp güzel ahlak ilkelerini ikame etmek gayesiyle; açık-anlaşılır, Arapça bir "davet" olarak indirilmiştir. Bizler de Müslümanlar olarak bunun böyle olduğuna iman ediyoruz. Sadece Muhammed'in elçiliğine değil; Adem'in, İsa'nın, Nuh'un, Musa'nın, İbrahim'in, Hud'un... elçiliğine de... Şahsen, Muhammed'in mücadelesi ile İbrahim'in mücadelesi arasında bir fark görmüyorum ya da Firavun'un ve Velid b. Muğire'nin zorbalığı arasında...

View more