Ask @korelmis:

İncil Tevratın bir kopyasını yazmış Muhammet diyenlere ne demeliyiz...Ve kendisinin peygambere özgü mehir vermeden evlenebilmesi daha çok evlilik yapması vs peygambere getirilen ayrıcalık ve niteliklerin olduğunu soyleyenlere ne cevap verilir

Buna dair pek çok farklı cevap verilebilir. Mesela, Kitabı Mukaddes'te hem Yusuf, hem de Musa döneminin Mısır hükümdarları "firavun" olarak adlandırılır. Kuran'da ise sadece Musa döneminin Mısır hükümdarına "firavun" denir; Yusuf döneminin hükümdarı "firavun" olarak değil, "melik (kral)" olarak adlandırılır. Biz bugün biliyoruz ki; "firavun (pharaoh)" kelimesi, eski Mısır dilinde, başlangıçta "büyük ev" anlamında kullanılıyorken; 18. hanedan zamanından sonra, krallara ait bir unvan haline gelmiştir. Bir başka örneği kendi uzmanlık alanımda verebilirim:
https://i.hizliresim.com/WDMmGE.jpg
Peygamberin yaptığı evlilikler konusundaki düşüncemi şurada kısaca ifade etmiştim:
https://ask.fm/korelmis/answers/119729068986

View more

Neden birden fazla tanrı olduğunda mutlaka bir ‘kaos’ çıkmalı? Sonuçta tanrılar mükemmel oldukları için birbirleriyle anlaşabilirler de. ‘Güç yarışı’ kötü niyet içeriyor, tanrılar kötü niyetli olmazlar ortada bir güç yarışı da olmaz. Anlaşıp evrenin her yerinde aynı doğa kanunlarını uygulayabilirler

İyilik ve kötülük izafi kavramlardır. Tanrısal fiilleri, böyle izafi kavramlar üzerinden değerlendirmek doğru olmaz, inancındayım. Evrende tekdüze bir sistem var. Bu da, yaratıcının tekliğinin -kesin bir ispatı olmasa da- bir tezahürü gibi duruyor...

View more

evren var olmadan önce misket kadar küçük bir noktaysa eğer bu noktanın bir ‘varlık’ olduğundan söz edemeyiz diye düşünüyorum çünkü henüz zaman ve mekan yoktu yani o nokta ‘yokluk’ olursa evren yokluktan gelmiş olamaz mı çok anlatamadım ama:)

Zaman ve mekan kavramlarının olmadığı bir durumu insan aklı idrak edemez. Ancak şunu anlayabiliriz ki; mutlak bir yoklukta, varlığı ortaya çıkarabilecek bir sebep de olmayacaktır. Dolayısıyla varoluş ezeli olmak zorundadır ki bu yaklaşım bizi Tanrı inancına götürecektir.

View more

Bahâîliğe göre ise bu ifadelerin kastettiği şey, bu dinlerin peygamberlerinin aslında aynı dini ve aynı öğretileri diriltmekte olduğu; dolayısıyla dinlerin bu noktada birbiriyle çelişik olmadığıdır. Bu iddialara cevaplarınız nelerdir?

Bahailik, bir kişinin "bütün insanlar içerisinde en önemli insanın kendisi olduğu" düşüncesinin bir tezahürüdür. İslam ise, putperestliğe ve kabileciliğe karşı bir başkaldırıdır! İkisini aynı kefeye koymak doğru olmaz.

View more

Bahailerin Kutsal kitabı olan kitab-ı akdes in edebi yönünün ve içeriğinin Kuran ı Kerim e üstün olduğunu söyleyenlere ne denebilir? 2- Bahailiğin kurucusu Mucize dediği bir takım şeyler göstermeye çalışmış mıdır?

Mirza Ali Muhammed, öncelikle kendisinin bab (mehdiye açılan kapı) olduğunu iddia etmiştir. Ardından kendisinin "beklenen mehdi" olduğunu söylemiştir. Peygamberlik iddiası daha sonraları ortaya çıkmıştır. Hatta bir süre sonra Allah'ın kendisine hulul ettiğini öne sürmüştür ki bu bir nevi "ilahlık" iddiasıdır. O öldürülünce, Mirza Hüseyin Ali, babın halifesi olduğunu söyleyerek Bahailiği yaymaya çalışmıştır. Bir süre sonra o da önce peygamber, ardından Allah'ın bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu yönüyle, yaptıklarından sorumsuz olduğunu söylemiştir. Yazdığı Arapça kitabı okumadım ama okuyanlar Kuran'ın oldukça kötü bir taklidi olduğunu söylüyorlar. Açıkçası tek başına "ruh inancını", bu aptalca dini reddetmek için yeterli görüyorum.

View more

bir kitapta adam kendine tarihten Lincoln gibi kahramanlar seçmiş sorunlarını çözmek için onlardan fikir alıp konuştuğunu bit süre sonra o kadar inanıp gerçekten yaşıyormuş bu insanlar gibi geldiğini yazmıştı hayal ile gerçeği karştrmş belki Muhammed e buna benzer bir etkilenme yaşamıştır

Muhammed'in akıl sağlığının yerinde olduğunu, Kuran'ın çelişkisiz olmasından anlayabiliriz, diye düşünüyorum -ki Kuran'da da buna vurgu yapılır-.

View more

https://seyler.eksisozluk.com/turkiyenin-onundeki-en-buyuk-tehditlerden-biri-akraba-evliligi İslam'ın akraba evliliğini serbest bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuzen evlilikleri kesinlikle zararlı değil mi? Linkteki entryde çok ağır sonuçları olduğu söyleniyor ve harita ikna edici cidden.

Sürdüğümüz otomobilin hızı arttıkça, kaza yapma ve yapacağımız kazadan dolayı zarar görme riskimiz giderek artar. Bunun tam tersi de doğrudur; yani, kara yolunda ne kadar yavaş hareket edersek, kaza yapma/zarar görme riskimiz de o ölçüde azalacaktır! Bununla birlikte, kara yollarında tespit edilen belirli "hız limitleri" vardır. Bu şekilde sınırlamaların getirilmiş olması; hız ile kaza/hasar arasındaki doğru orantının bilindiğine işaret eder ve insanlara "mümkün olduğunca yavaş araç kullanmaları" gerektiği mesajını da taşır! Fakat, bu hız limitlerine uysa dahi bir kişi kaza yapabilir ve bu kazadan dolayı zarar görebilir!
Kuran’da yakın akrabalar arasındaki evliliklere getirilen yasak; sadece genetik yakınlığın evlilik için bir “sakınca” oluşturduğunu ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda kurulacak evliliklerde mümkün olduğunca genetik açıdan uzak bireylerin tercih edilmesi gerektiğine de bir bakıma işaret etmektedir.
Şu yazının son kısmını okumanızı tavsiye ederim: https://hakkadavet.alimallah.com/sutkardes.pdf

View more

100 milyar küsur galaksiyi yaratmis Tanrı'nın 7.yy'da Arabistanlı bir adamla iletişime geçip ona buram buram Arap kültürüyle yoğrulmuş bir kitap yazdırıp bundan bütün dünyayı sorumlu tutmasını mantıklı bulamam. Ölüp gitsem ve Tanrı bana "Muhammed elçimdi" dese dahi saçma gelir. İnan-a-mıyorum buna.

Tanrı'nın insanı yarattıktan sonra, onu başıboş bırakması mıdır mantıklı olan? Arap kültürü ile bir ilgimiz yok; şirki tevhide tercih etmemekle ve iyi bir insan olmakla sorumluyuz...

View more

Next