Jeśli Twoja druga połowa by Cię zdradziła, uzyskałaby Twoje przebaczenie?

Nie udało się połączyć z serwerem pod adresem „www.intranet.bombeiros.pe.gov.br”.
Jeśli adres jest prawidłowy, można jeszcze spróbować:
otworzyć stronę później
sprawdzić połączenie z Internetem
jeśli ten komputer jest chroniony przez zaporę sieciową, sprawdzić, czy Firefox jest uprawniony do łączenia się z siecią.

The answer hasn’t got any likes yet.