@krolowkorona41

korona Królów

Ciekawostka ? ?

Tydzień z Królową Elżbietą
Kilka informacji na jej temat
Elżbieta Łokietkówna — córka króla Polski Władysława I Łokietka i królowej Jadwigi Bolesławówny.Źródła nie zachowały dokładnej daty, zarówno dziennej, jak i rocznej urodzin Elżbiety.Data urodzenia może wahać się między 1298 a 1306, jednakże zapewne, jak stwierdza Jan Dąbrowski urodziła się w 1305 lub 1306 roku, czyli po powrocie Łokietka do Polski. Brak też informacji, gdzie przyszła na świat.Być może był to Radziejów, gdzie ukrywała się jej matka, gdy jej ojciec został wygnany z Polski.Imię otrzymała po swojej ciotce Elżbiecie, żonie Henryka V Brzuchatego,córce Bolesława Pobożnego. Wychowywała się na dworze matki, zapewne wpływ na jej wychowanie miały klaryski ze Starego Sącza. 6 lipca 1320r. odbył się ślub Królowej Elżbiety i Króla Karola.Małżeństwo to było efektem polityki Władysława Łokietka, który dotychczas nie mógł czuć się bezpiecznie na tronie polskim.Elżbieta była trzecią żoną króla Węgier.Królowa Elżbieta dociera do Krakowa na pogrzeb ojca
Staje po stronie Kazimierza i Anny. Elżbieta jest stanowcza i uważa, że królem Polski powinien zostać Kazimierz. Królowa zaprzyjaźnia się z Anną i przygotowuje dla niej suknię na koronację. Dobre wrażenie robi na niej Olgierd. Elżbieta i Karol Robert przeżyli we wspólnym małżeństwie dwadzieścia dwa lata,w trakcie którego doczekali się trzech synów.30 listopada 1327 Elżbieta wydała na świat Andrzeja, dla którego szesnaście lat później zabiegała o koronę Neapolu. Andrzej został zamordowany 18 lub 19 września 1345.Elżbieta wraz z mężem przybywa na pogrzeb królowej Anny i okazuje współczucie bratu po stracie żony. Później odwiedza matkę Jadwigę w klasztorze.1342 Umiera mąż królowej Elżbiety król Węgier, Karol Robert. Na tron wstępuje ich najstarszy żyjący syn, szesnastoletni Ludwik.Elżbieta postanawia skupić się na dzieciach. królewna polska, królowa węgierska, regentka w Polsce w latach.1370-1375, 1376-1377 i 1378-1380 z dynastii piastów.

Latest answers from korona Królów

Language: English