Faraqlit also answered this question with: "Bəlkə bu peşmançılıq deyil bir yad etmədi?"