Ask @lactien98:

Tưởng hợp gu mới sống tốt =)))) chứ trái tính như múi giờ Singapore và múi giờ VN thì chịu thế l nào đc =)))))

Lại nhầm rồi trái nhau đôi khi cãi nhau thấy vui vui, chứ mà cùng gu nhau chỉ thấy thích thời gian đầu sau nhạt dần ý 😊

View more

+1 answer in: “Bạn cùng phòng của mình khá là chi li và tính toán , lại còn kiệm lời . Mình thì trái người hoàn toàn . Sống thoái và lắm mồm =))) mà mn biết đấy lắm mồm mà sống với kiệm lời thì chịu thế l nào đc ??? :) dcm”

Bạn cùng phòng của mình khá là chi li và tính toán , lại còn kiệm lời . Mình thì trái người hoàn toàn . Sống thoái và lắm mồm =))) mà mn biết đấy lắm mồm mà sống với kiệm lời thì chịu thế l nào đc ??? :) dcm

Những thứ trái dấu thường hút nhau nha bạn, nên sống thông cảm cho nhau đê, chưa chắc bạn đã chịu được người giống tính bạn đâu 😊

View more

+1 answer Read more
Next