Ask @lamlang2309:

Nếu bạn và những người bạn thân nhất của mình ở trên một hòn đảo hoang, các bạn có muốn được giải cứu không?

Còn tùy xem hoang đảo có có những gì trên đó, có thể tự sống độc lập được thì thân thiết gì cũng đi hết đi, Đạt không cần được cứu đâu, các bạn hãy mà tự cứu lấy mình đi. Đạt ở một mình trên đảo cũng được rồi 😂😂😂
Cũng ước đc sống sướng vầy lắm chứ bộ 😂😂😂
Văn minh nhân loại cái quần què, chẳng phải ai rồi cũng chết sao ? Sống ở nơi tiền không có giá trị thì giá trị bản thân mới thực sự được bộc lộ 😂😂😂😂

View more

Next