Ask @Lan_Curly:

Tớ qua test🌸 3 pic BFF, uzllang boy đeo kính, mẹ và con 3 pic trà sữa gong cha, bánh gạp cay, tiramisu matcha 3 cap bạn bè, cuộc sống, cô đơn Thời gian là 2 ngày. Chúc cậu thành công!

Bạn Bè
- Nếu có ai hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì ta nên nhấn mạnh rằng “Tình bạn là vô giá”.
Cuộc Sống
- Khi cuộc đời đẩy bạn ngã, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lí trí kéo bạn dậy.
- Cuộc sống cũng như một cuốn sách. Khi gặp chuyện buồn, hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gập sách lại.
Cô đơn
- Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ con người ta mà đi.
Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc.
#Lan

View more

Next