Bawkm ba sharafm to rast akai πŸ˜‚

Aichon🀣

Walahi piaw nazane chi bka lam waz3aya πŸ˜‚

Arawalla bezar buin πŸ˜‚

Qaina bayani tawaw abe agar tazai nakanawa boman πŸ˜‚

Wtyan 72h taza akanawa etr nazanin jare ta chan rasta πŸ˜‚

Yaxwa aw 72 nabe ba 172 πŸ˜‚

Yaxwa πŸ˜‚πŸ’”

Enja xo bbe ba 172 fliman aswte πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ€¦πŸ»β€β™‚οΈ

Hamuman pewistman ba Doctory daruny abeπŸ˜‚

Basha bo law hamua bas dktory daruniw halbzhard ? πŸ˜‚

Qsai 3ama mn blem chi πŸ˜‚

Axr naa qsai 3am nia xo mnish yakekm law 3amaa πŸ˜‚ bas mn dktory darunim nawe πŸ˜‚πŸ€¦πŸ»β€β™‚οΈ

Ay chitawe πŸ€¦πŸ»β€β™€οΈπŸ˜‚

Walla fly jetekm awe la slemani rastawxo bo dubai boxom lawe danishm πŸ˜‚

E ka am various’a nama bro laweba πŸ˜‚

Enja xoy mushkilaka awaya mn esta amawe ka virosaka nama bochima πŸ˜‚?

E waya bas agar habwaya bchuitayaπŸ’πŸ»β€β™€οΈπŸ˜‚

Enja agar habwaya aroshtm ba tom na2wt πŸ˜‚πŸ˜‚

Azanm πŸ˜‚

Hast akam to baynt nya lagal safar w dubai w am shtana πŸ˜‚

Bo na bas dameka safarm nakrduwa 😢

Adae bzanm baqai mn daraway wlat diwaa πŸ˜‚ yala mnafasa

Nah har xow ba wabi qaina πŸ˜„

E waya kaka ema zaxmin w aw shtanayn etr πŸ˜‚πŸ˜‚ wamzani tosh la xomani πŸ˜‚πŸ˜‚

Safar xosha zorish agar majal habe w baxoshiwbe πŸ˜πŸ’πŸ»β€β™€οΈ

Wy tab3an waya bas agar 2 shty waku corna lew tek naya πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Arawalla πŸ‘πŸ»πŸ˜‚

Are awa ba jdi esta diqaty aw askam ya ka krdm bo wa falatm krdwa πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ 7arfi A m paranwa la hamuya πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Falat ya xalat!πŸ˜‚ 7arfy A bo key?!πŸ€”πŸ˜‚

Ghalat be falat be farq naka bray yaktrn πŸ˜‚πŸ˜‚ enja walla pew blem kem ? Nazanm πŸ˜‚

E basha , aday bile πŸ˜„