THÍCH KIỂU QUÝ LÀ GÌ HẢ ANH :) 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Vãi cả lồn câu hỏi...
Ối giời ơi trần đời anh sợ nhất đứa nào mà chèn một hàng icon thế này cao xanh ơi vén váy ra mà xem con yêu nữ chủng tặc nó tác oai tác quai tu thành chín quả ung thư lột da bóc vẩy này...
Mẹ thề quả cười lăn lộn mà nhiều dấu ngoặc như "=)))))))))))))))))))))))₫))))" này này là đã quá đà lắm rồi đcm bà chơi quả bôi 5 hàng icon vàng khè ạ vcl :) tao táo bón...
Đcm anh vẫn phải xin vài dòng nữa để són ra cái sự táo bón với quả câu khỏi không thể thở nổi của em ôi hoa mắt chóng mặt say xẩm mặt mày đây đcm hình như viết sai chính tả cụ nó rồi...
Ừm giờ vào câu hỏi đcm vẫn say sóng thoái đốt sống vcl. À đấy, anh cũng không hiểu câu hỏi lắm đcm hihi =))))) Quý là quý thích là thích? Không có quả thích kiểu quý đâu cô bé/ chàng trai xoài chua dẩm đời ạ. Đó câu trả lời đó, nhạt toẹt, em bị zone mẹ nó rồi, tiễn vong đi cho thụ lộc nhé!