10 facts về bản thân đi ạaaaaa

1. Lê Hoài An bê đê.
2. Lê Hoài An siêu bê đê.
3. Lê Hoài An bê đê nhất thế giới.
4. Lê Hoài An bê đê không ai bằng.
5. Lê Hoài An bê đê mẹ thiên hạ.
6. Lê Hoài An bê đê đẻ 3 vạn 9 nghìn con.
7. Lê Hoài An ôi mệt vcđ hết từ rồi =)))
Dành cho những ai còn hỏi mình cong hay thẳng... mệt lắm rồi bộ đọc cái ask này mà nghĩ mình thẳng được ạ ôi lạy chúa. Mình thẳng chắc cả thế giới này không tồn tại bê đê mất...
Cre ask từ @chithepotato hihi