Tình yêu học trò theo bạn tốt hay xấu?

1. Love is Love. Trong tình yêu không có đúng-sai, tốt-xấu.
2. Bạn có thể yêu bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, con gì. Vấn đề duy nhất chỉ là bạn không thể kết hôn với tất cả những thứ đó vì hôn nhân còn đi kèm với nghĩa vụ và pháp luật.
3. Tình yêu không đi kèm với giáo dục, tình yêu chính là một hình thức giáo dục.
4. Ai cũng có quyền yêu và được yêu.
Mình xin trả lời câu hỏi của cậu với 4 ý trên.
Nói chung, không ai có quyền đánh giá tình yêu của chính bản thân mình và của những người khác. Vì sao? Nhìn lại ý số 1.
Học trò cũng là con người, và con người thì [insert ý số 2] và [insert ý số 4]
Nếu cậu có suy nghĩ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến học tập bla bla thành tích sa sút bla blah... [insert ý số 3]. Học không gói gọn trong việc kiến thức, tri thức. Mà nó còn là kỹ năng, và yêu là một trong những cách trau dồi kỹ năng sống nhanh nhất.

The answer hasn’t got any rewards yet.