Khi gom đủ thất vọng :((

thì bế tắc chả biết làm gì cả 😑😑😑