Ask @liberaldemokratparti:

Kürtler hakkındaki politikanız nedir?

Ülkeyi yönetenlerin asli görevi sağladıkları özgürlük, adalet, güvenlik, huzur ve refah ortamı ile ülkeyi bölgede gıpta ile bakılacak bir yer haline getirmektir. Vatandaşların dini, mezhebi, dili, ırkı yaşam tarzları, cinsel tercihlerine göre politikalar üretmek ülkeyi yönetenlerin haddine değildir. Biz liberaller olarak dünyada sınırların yeterince fazla olduğunu düşünüyoruz. Birlikte yaşamama isteğinin ifade özgürlüğü dahilinde konuşulabilmesinden yana olsak da, daha fazla sınır oluşmasından yana değiliz. Bu nedenlerle daha özgür bir ülke sağlayarak Kürtlerin ayrı bir devlet kurmak istemeleri için neden bırakmama niyetindeyiz.
Devletin 200 yıldır yaptığı hataların sonucunda, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden yapıların da bir çok hata yaptığı gerçektir. Fakat, suç işleyen bireylerin ait oldukları sosyal grupların cezalandırılması yanlıştır. Biz, yapılan bu hatayı düzeltecek temel hak ve özgürlükleri ve insan haysiyetini kapalı kapılar ardında pazarlıklara konu etmeden koruyacağız. Yerel yönetimleri güçlendirecek, temsilde adaleti sağlayacak, bölgede refahı artıracağız. Bölünme isteğini doğuran bu nedenlerin hepsi ortadan kalktıktan sonra, barış içerisinde yaşamamamız için hiçbir neden kalmayacaktır.

View more

Bir de genel sekreteriniz Tarık Beyhan'ın istifa gerekçesi Cem Toker'in antidemokratik tavrı imiş. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu durum partinin ve genel başkanın özgürlükçü söylemleriyle çelişmiyor mu?..

Salim Fidan
Her şeyden önce Tarık Beyhan Genel Sekreter değil Genel Sekterer tarafından görevlendirilmiş iki G.Sekreter yardımcısından biriydi
Soruya gelince.; tüm siyasi partilerde aynı vb gerekçelerle istifalar oldu, olmaya da devam edecek. Birlikte ve yakın çalışan insanların fikirlerinin zaman içinde farklılıklar göstermesi insan doğasının gereği olarak milyonlarca kez tezahür etti, insan var oldukça da eder.
Bahsi geçen olayda da çok çeşitli sebepler olması mümkündür. Belki Cem Toker, belki Tarık Beyhan belki de ikisi birden hatalı tutumlar takınmış olabilirler. Etten kemikten insanlar olduğumuzu ve duygularımız olduğunu unutmamak gerekir.
LDP'nin diğer partilerden farkı bu minvalde bir kavganın bile seçmen kitlesi önünde gerçekleşmiş olması ve olan bitenin hiçbir biçimde sansüre uğratılmadan aksettirilmesidir. Herhangi bir bireye karşı anti-demokratik bir tutum takınıldıysa da önce parti içi yollar, onlar yetmediyse yasa ve kanunlara dayanan tüm yollar açıktır.
Gönül bizim partimizde bu tip tartışmaların hiç yaşanmamasını ister ama 40 yıllık evliliklerin dahi bittikten sonra insanların birbirleri hakkında söyledikleri sözleri ve birbirlerini çektikleri ortamları hatırlamak yararlı olabilir.
Bu cevabı yazan kişi olarak benim gönlüm hata varsa da telafisinin mümkün olduğu inancıyla diyalogdan yanadır ve Cem Toker'in de genel olarak bu tutumda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

View more

Size binlerce soru gelmesi gerekirken, hala sayılı sayıda soru gelmiş. Tanıtım ve halka ulaşım kanallarınızda yenilik yapmayı düşünüyor musunuz?

Muhammet Kale
Soru sayısının sabitliğinden değil o.
Tam aksine biriken soruların çokluğundan ötürü, yanıtlayacak zaman bulmakta zorlanmak.
Tüm sosyal medya hesaplarımız gönüllü arkadaşların kendi özel zamanlarından ayırdıkları vakitlere bağlı olarak yönetiliyor.
Bazen cevapların biraz gecikmesi bundandır.
Anlayış göstereceğinizi umuyoruz.

View more

Bireysel silahlanma hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Osman Atay Öztürk
Bireysel silahlanmanın yasaklanması sadece kötü niyetli insanların diğerlerine göre daha kolay bir biçimde silahlanmasına yol açar.
İnsanların evde dahi silah yapabildiğini, suç örgütlerin istediği şekilde istediği silahı bulabildiğini unutmamak lazım.
Bireysel silahlanma, silahı sadece savunma (self defence) amacıyla kullanacak bir bilince erişen herkes için sadece önlem amacı taşır.
O bakımdan bireysel silahlanmayı tek başına bir başlık olarak değil de bu konuda bilinçlenmiş bireylerin silah sahibi olmaları bağlamında tartışmak daha yararlıdır.

View more

Bende liberal biriyim ve size oyumu kullandım. Ancak kendinizi liberal olmayanlara iyi anlattığınızı düşünmüyorum. Örneğin memurların az çalışmasını eleştirdiniz -ki haklısınız- ama temellendirmediniz. Bu konuda kendinizi eleştiriyor musunuz?

Muhammet Kale
Biz sürekli kendimizi eleştiriyoruz. Sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim toplantılarımızda konuları dile getireceğim. Sevgi ve Selamlar.

View more

Halkı Nasıl bilgilendirebiliriz. Gerçekler bu kadar bariz haldeyken nasıl başarabiliriz ? Gerçekler bütün çıplaklığı ile gözlerimizin önüne seriliyor her ama herkes hala yanlış diyor yada sorgusuz sualsiz katılıyor. Bunun sebebi cahillik değil tek bildiğim bu. Bunun gerçek sebebi nedir ?

İsmail Kaçar
Bilinçli toplum şart. bunu genç jenerasyon başarabilir. Genel Başkanımız ısrarla gençlerle bir araya gelme sebebi de budur. Özgürce yaşamak istiyorsak neler yapmalıyız? Bunu şöyle örnek ile çoğaltalım. Geçenlerde bir görsel paylaştık Facebook hesabında. Kanada ile ilgili. Halk metro gişesinin bozuk olduğunu gördüğü halde para bırakarak geçiş yapıyor. Bunun nedeni ise özgürlüğü elinden gittiği zaman baskıcı ve totaliter bir rejimin getirdiği güçlükleri yaşamaması içindir. Eğer onbinleri milyonlar yapmak istiyorsak herkes anlatmalı. Herkes herkese anlatmalı.

View more

LDP nin Spor faaliyetleri ile ilgili ne yapacak

Batıhan Onan
Sporun gelişmesi için gerekli yönetimsel ve maddi koşulların özel girişimciler tarafından karşılanması (sponsorluk) vergi muafiyetleriyle teşvik edilecektir. Profesyonel spor klüplerinin kar amaçlı şirketler halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Spor klüplerinin oluşturacağı spor klüpleri birliğinin, federasyonların görevlerini üstlenerek, devletten bağımsız çalışma, oyun kuralları, hakemlik, yayın hakları ve gelir kaynaklarını (dünyadaki örnekleri gibi) düzenleyen kuruluşlar halinde çalışmaları sağlanacaktır. Spor tesisleri için gerekli araziler, belediyelerce şehir planlarında öngörülerek, birlik ve/veya klüplere bedeli karşılığında verilecektir.

View more

Tekrar okudum. Vergilerin kaldırılmaına, devletin ekonomiden el çektirilmesine eyvallah. Ama enflasyonda artınca değişen bir şey olmayacak. Vergiler kalktı diye sevinirken param azaldığı için üzüleceğim. Ne değişecek?

mehdi zade
Vergi vermeyerek ya da az vergi vererek paranız cebinizde kalacak. Sadece belirli sektörler için haksız bir rekabet olmayacak. Kamu açığı kapanacak ve devletin iki yakasının bir araya gelmemesi durumu ortadan kaldırılacak.

View more

Ekonomi alanında en büyük yeniliğiniz ne olacak? sorusuna verdiğiniz cevapta enflasyonu arttırarak vergi açığını kapatacağız demişsiniz. Ciddi mi bu? Şimdi benim cebimde 100 lira varsa siz iktidara geldiğinizde bu 50ye düşecek. Şimdi hiç olmazsa 90'a 80'e düşüyor. Açıklayın bakalım.

mehdi zade
Vergiyi kaldıracağız demiştik. Devleti ekonomik faaliyetlerden çekeceğiz demiştik. Tekrar okuyun lütfen.

View more