Ask @linhchi123456:

tớ đâu phải thần thánh gì đâuuuu? Sao tớ hay bị làm khó thế vậy?

pphp06
Tớ đùa thôi thực ra là tớ cung muốn cho lắm nma rút kinh nghiệm từ những lần trước cứ mỗi lần cho in4 xong ntin này kia một lúc là kiểu tớ kb nói gì nên là ngại rep ncl nó bị nhạt dần ý nên là tớ sợ lần này cũng như mọi lần =[[

View more

+12 answers in: “Trai sáu múi với trai bụng mỡ? Các m chọn ai?”
Next