Ask @linhhchii291:

k hề cố í! chả là ac đó cũng có ít danh tiếng , hot ins rồi hnay lên story phốt t , kêu là lấy tên brand của họ và kêu mn spam báo cáo t! t đặt tên ins là ngày sinh và tên của t:) cũng trùg hợp là cùng vs cj chủ shop! c đó kêu tao ăn cắp! vô lí vl. à bảo là 1 là lấy tiền của họ và cho họ chuộc lại

Tên cũng do m nghĩ ra chỉ là vô tình thôi mà...nhưng theo t thấy thì người có lỗi trong chuyện này là ac ý

View more

Next