Được em ,miễn em nuôi đc chị :)))

E cần c về để nuôi e thì có 😁