Đúng luôn chứ.

Ngọt đến mức nào?? Chắc k sâu răng đâu nhỉ