samo2822002’s Profile Photo
Matej Bilik also answered this question with: "Podľa toho z ktorého smeru myslis"