@lnanhh

Lê Ngọc Anh

Thông mình với quyến rũ có đi với nhau được không?

Có chứ, người thông minh thường toát ra một loại sức hút đặc biệt =)) Không phải sức hút của cái đẹp mà là sức hút của tri thức :v
Liked by: sophia_0406
❤️ Likes
show all

Latest answers from Lê Ngọc Anh

実家には何歳まで住むことが許されると思いますか?

お金があったら, 何歳でもいい 😅

Bạn có dễ dàng trò chuyện với người khác giới không?

Ai mình cũng nói chuyện được luôn :v hoà đồng ghê, haha =))

Language: English