Ask @loczek6823:

jaki jest synonim slowa "synonim"?

analogia, bliskoznacznik, cwaniak zwierze, doskonałość, drogowskaz, ekwiwalent, ideał, inne określenie, jednoznacznik, korelat, odpowiednik, odpowiednik znaczeniowy, okaz, oznaka, pendant, personifikacja, przykład, reprezentant, równoważnik, równoznacznik, symbol, ucieleśnienie, uosobienie, wyraz bliskoznaczny, wyraz synonimiczny, wyrażenie równoznaczne, wzór, zwrot bliskoznaczny, zwrot synonimiczny, dużo tego było :p

View more

Next