Ernest also answered this question with: "Nie najgorzej, ale też nie najlepiej"