@lost_between_worlds

XAVIER; ᵀʰᵒʳᵖᵉ

Ask @lost_between_worlds

Sort by:

LatestTop

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Will ⠀ you ⠀ bite ⠀ the⠀ hand⠀ that
⠀⠀⠀⠀⠀f ⠀ ⠀ ⠀e ⠀ ⠀ ⠀e ⠀ ⠀ ⠀d⠀ ⠀ ⠀s ⠀ ⠀ ⠀ you?
⠀⠀⠀⠀⠀'Cause ⠀ ⠀ ⠀ you ⠀ ⠀ ⠀ do
⠀⠀⠀⠀⠀What ⠀ ⠀ ⠀ you're ⠀ ⠀ ⠀told
⠀⠀⠀⠀⠀But ⠀ ⠀ ⠀ inside ⠀ ⠀ ⠀ your ⠀ ⠀ ⠀ heart
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀it ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀is ⠀ ⠀ ⠀ BLACK
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀ ⠀ ⠀it's⠀ ⠀ ⠀ HOLLOW
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀ ⠀ ⠀it's ⠀ ⠀ ⠀COLD
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(F̷ ̷A̷ ̷T̷ ̷H̷ ̷E̷ ̷R̷)
Will⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀We ⠀won't ⠀take⠀ it ⠀standing ⠀still
⠀⠀⠀⠀⠀Watch⠀⠀ us ⠀⠀dance
⠀⠀⠀⠀⠀We're ⠀⠀⠀⠀gonna ⠀⠀⠀⠀dance ⠀⠀⠀on
⠀⠀⠀⠀⠀g ⠀ ⠀ a ⠀ ⠀ s ⠀ ⠀ o ⠀ ⠀ l ⠀ ⠀ i ⠀ ⠀ n ⠀ ⠀ e
⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ https://justpaste.it/The_Ravenheart_01
⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ @BL00DYCRIME
We wont

Dodaj gif / zdjęcie i cytat opisujący wasze relacje z kimś ważnym dla Ciebie.⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Nothin' in this world can stop the spread of her
⠀⠀⠀⠀⠀w ⠀ ⠀ ⠀i ⠀ ⠀ ⠀n ⠀ ⠀ ⠀g ⠀ ⠀ ⠀s
⠀⠀⠀⠀⠀She,⠀ ⠀ q⠀ ⠀u⠀ ⠀e⠀ ⠀e⠀ ⠀n of the kings
⠀⠀⠀⠀⠀Broken her⠀ ⠀ c⠀ ⠀a⠀ ⠀g⠀ ⠀e, threw out the keys
Dodaj gif  zdjęcie  i cytat opisujący wasze relacje z kimś ważnym dla Ciebie

Related users

Jedna Środa już mu wystarczy i tak ma już ze mną problemy.

BL00DYCRIME’s Profile Photo❛ wednesday addams.
Emocje; mam z nią emocje, burzliwe uniesienia, czasem aresztowania i mało logiczne sytuacje, które prowokują we mnie artystyczne szkice miejskich potworów. Demony spuszczone ze smyczy.
Normalna dziewczyna? A co to właściwie jest, huh?
Jedna Środa już mu wystarczy i tak ma już ze mną problemy

Szukasz Wednesday ? A może Bianci?

Bianca! Może faktycznie na fali Arielki przypłynie i ona.
Wizerunek dowolny, choć przyznaję, że przydałoby się coś nietypowego, magicznego i przyciągającego wzrok jak przykładowo piękna Àstrid Bergès-Frisbey albo nieziemska Eline Powell. Chcesz być moją ex? Zaskakujące, dzięki. :)
https://youtu.be/fXFhQ7h6hywlost_between_worlds’s Video 173723197586 fXFhQ7h6hywlost_between_worlds’s Video 173723197586 fXFhQ7h6hyw
Szukasz Wednesday  A może Bianci⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀You know everyone is talking on the scene
⠀⠀⠀⠀⠀I hear them whispering
⠀⠀⠀⠀⠀'bout the places that you've been
⠀⠀⠀⠀⠀U ⠀ ⠀ ⠀ N ⠀ ⠀ ⠀ H ⠀ ⠀ ⠀ O ⠀ ⠀ ⠀ L ⠀ ⠀ ⠀Y
⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ https://justpaste.it/Unholy_1
⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ @svmphonv
⠀⠀⠀⠀⠀
You know

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒serdecznie zapraszam na wieczorek szczerości, który odbędzie się już 16 czerwca! Zachęcam do podsyłania pytań dla uczestników widniejących na liście https://jpst.it/3eGQ- ! ♡

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
https://youtu.be/gzbLODUb1sAlost_between_worlds’s Video 173638539922 gzbLODUb1sAlost_between_worlds’s Video 173638539922 gzbLODUb1sA
Kilka ustawek, duchy budzą się. Jeszcze będzie tu sztos, obiecuję. Jeszcze to miejsce będzie tętniło życiem.
HEADCANON: Nightingale to takie combo Lucy i Magik. Kocham. Może mieć nawet na imię Lucy, łai not?
ʟᴠᴄɪꜰserdecznie zapraszam na wieczorek szczerości który odbędzie się już 16

♡!

svmphonv’s Profile Photo━ ˢᵃᵛᵃᵍᵉ daughter


⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Oh, let the b u l l e t s fly, oh, let them rain
⠀⠀⠀⠀⠀My life, my love, my drive, it came from...
⠀⠀⠀⠀⠀P ⠀ ⠀ ⠀a ⠀ ⠀ ⠀i ⠀ ⠀ ⠀n ⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀You made me a, you made me a believer,
⠀⠀⠀⠀⠀b⠀ ⠀e⠀ ⠀l⠀ ⠀i⠀ ⠀e⠀ ⠀v⠀ ⠀e⠀ ⠀r
Oh let the b u⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀When all of your flaws and all of my flaws
⠀⠀⠀⠀⠀Are ⠀ ⠀laid ⠀ ⠀out ⠀ ⠀one ⠀ ⠀by ⠀ ⠀one
⠀⠀⠀⠀⠀The wonderful part of the mess that we made
⠀⠀⠀⠀⠀We ⠀ ⠀pick ⠀ ⠀ourselves ⠀ ⠀undone
When all of⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀C C / https://justpaste.it/POET_OF_THE_FALL
⠀⠀⠀⠀⠀And ⠀you ⠀are ⠀my ⠀salvation ⠀dear
⠀⠀⠀⠀⠀For ⠀ ⠀ ⠀now ⠀ ⠀ ⠀ and ⠀ ⠀ ⠀evermore
⠀⠀⠀⠀⠀
C C

⠀ ❝⠀ i've got my eye on you.

VDDXMS’s Profile Photowednesday. 〞


⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ You're ⠀my ⠀princess ⠀of ⠀the ⠀dark
⠀⠀⠀⠀⠀ You're ⠀my ⠀princess ⠀of ⠀the ⠀night
⠀⠀⠀⠀⠀ And ⠀if ⠀ever ⠀have ⠀the ⠀ ⠀ choice
⠀⠀⠀⠀⠀ I'll ⠀ ⠀ ⠀d i e ⠀ ⠀ ⠀here ⠀ in ⠀your ⠀arms
ive got my eye on you⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ T⠀O⠀R⠀T⠀U⠀R⠀E⠀D ⠀ ⠀ ⠀ A⠀R⠀T⠀I⠀S⠀T

━ ✉ Piosenka, która chodzi twojej postaci po głowie, to...?⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ I ⠀will ⠀follow ⠀you ⠀way ⠀down
⠀⠀⠀⠀⠀ wherever ⠀ ⠀ ⠀you ⠀ ⠀⠀may ⠀ ⠀go
⠀⠀⠀⠀⠀ I'll follow you way down to your deepest low
Piosenka która chodzi twojej postaci po głowie to

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭────────⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ You ⠀are ⠀asylum ⠀to ⠀my⠀ solitude
⠀⠀⠀⠀⠀ Bittersweet ⠀revelations, ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ let ⠀the ⠀mirror⠀ come ⠀alive
⠀⠀⠀⠀⠀ Glorified ⠀ sensation; ⠀ your ⠀ name
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ in⠀ the⠀ headlines
You are

Language: English