Phương Uyên also answered this question with: "Cũng bình thường thôi :3"

The answer hasn’t got any rewards yet.